Különböző cégformák

cégalapítás esetében elsődlegesen a cégformát szükséges megállapítani, eldönteni. Ez attól függ, milyen céllal hozzák létre a szervezetet, mi lesz a tevékenységi köre, mit kell hozzá engedélyeztetni, az induláshoz milyen feltételek adottak és milyen összegű a törzstőke.

Magyarországon a legelterjedtebb formák a bt., kft., zrt, nyrt., egyéni vállalkozás, egyéni cég. Ezeken kívül még létezik a vállalat, szövetkezet, egyesülés, közös vállalat, közkereseti társaság, oktatói munkaközösség, közhasznú társaság, végrehajtói iroda, közjegyzői iroda és mások. Az egyéni vállalkozásnál a bejelentés díjmentes és a nyilvántartásba vételről szóló igazolás kézhezvételétől a tevékenység elindítható. Előzetesen tájékozódni kell arról, hogy a folytatni kívánt tevékenység engedély illetve bejelentés köteles-e. A betéti társaság alapításához szükséges egy beltag és egy kültag. A beltag a saját vagyonával is felelős, az utóbbi csupán a vagyoni betétjével.

A bt.-t kis tőkeigényű, alacsony kockázatú, családi jellegű vállalkozások esetén érdemes választani. A korlátolt felelősségű társaság jellemzően üzleti partner alapon szerveződő vállalkozási forma, a gazdasági társaságok egyik típusa. Az egyes tagok felelőssége az általuk befizetett tőrzsbetétre terjed csupán ki. Az egyszemélyes kft.-nél a vállalkozási tevékenységet kizárólag a tulajdonos végzi. A részvénytársaság esetében lehet zártkörű és nyilvánosan működtethető. Alapítása csak zártkörű formában lehetséges, a működési forma megváltoztatásával válhat nyilvánossá. Mindegyik cégforma estében fontos tisztában lenni a hozzá tartozó jogi és egyéb kérdésekkel.